Spodnie motocyklowe jeansowe

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Spodnie motocyklowe jeansowe Jest 10 produktów.

  Spodnie motocyklowe zwiększają Twoje bezpieczeństwo w czasie jazdy jednośladem

  Każ­dego moto­cy­kli­stę cza­sem kusi wło­że­nie jean­sów na moto­cykl zwłasz­cza w letni upalny dzień. Dosko­nale rozu­miemy pobudki, które nas do tego kie­rują, jed­nak nie pole­camy takiego roz­wią­za­nia nawet w przy­sło­wio­wym prze­je­ździe jednośladem „wokół ko...

  Spodnie motocyklowe zwiększają Twoje bezpieczeństwo w czasie jazdy jednośladem

  Każ­dego moto­cy­kli­stę cza­sem kusi wło­że­nie jean­sów na moto­cykl zwłasz­cza w letni upalny dzień. Dosko­nale rozu­miemy pobudki, które nas do tego kie­rują, jed­nak nie pole­camy takiego roz­wią­za­nia nawet w przy­sło­wio­wym prze­je­ździe jednośladem „wokół komina”, gdyż bawełna w żaden spo­sób nie chroni naszego ciała pod­czas upadku, nie mówiąc już o braku pro­tek­to­rów.

  Zalety jeansów motocyklowych

  Jean­sowe spodnie moto­cyklowe ide­al­nie spraw­dzą się pod­czas krót­kich prze­jaz­dów miej­skich, kiedy po zej­ściu ze swo­jego moto­cykla zależy nam na kom­for­cie pod­czas cho­dze­nia oraz „cywil­nym” nie rzu­ca­ją­cym się w oczy wyglą­dzie — ponie­waż nie­wiele róż­nią się one od kla­sycz­nych jean­sów. Jed­nak poza wyglą­dem zna­czą­cych róż­nic jest bardzo dużo. Jeansy do jazdy na motocyklu przede wszyst­kim posia­dają ochra­nia­cze kolan oraz bio­der tak jak motocyklowe spodnie skó­rzane czy tek­stylne, gwa­ran­tu­jąc moto­cykliście bez­pie­czeń­stwo pod­czas kon­taktu z asfal­tem. Dodat­kowo spodnie na motor pod­szyte są Kevla­rem cechu­ją­cym się dużą odpor­no­ścią na ście­ra­nie oraz zostały zastosowane w nich spe­cjalne wzmac­niane nici, aby unik­nąć roz­darć na szwach.

  W ofer­cie sklepu z ubraniami motocyklowymi Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu,  znaj­dziesz duży wybór kolo­rów, kro­jów czy sty­lów. Gwa­ran­tu­jemy, że każdy moto­cyklista znaj­dzie ide­alny model moto­cyklowych spodni jean­so­wych dla sie­bie w naszym sklepie. W Moto-Point ofe­ru­jemy pro­dukty takich marek jak: SHIMA, SPIDI czy TRILOBITE.

  Więcej
  Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów
  Pokazuje 1 - 10 z 10 elementów

  Śledź nas na Facebooku