Odzież przeciwdeszczowa na motocykl

Producenci

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Odzież przeciwdeszczowa na motocykl Jest 25 produktów.

  Odzież przeciwdeszczowa - czy warto wyposażyć w nią swój strój motocyklowy?

  Prze­ciw­desz­czowe ubra­nie moto­cy­klowe, to istotny ele­ment moto­cy­klowej gar­de­roby każ­dego moto – tury­sty, który wyru­sza swoim jed­no­śla­dem w stronę przy­gody. Nigdy nie mamy 100% pew­no­ści, że w trak­cie jazdy nie zła­pie nas deszcz, zwłasz­cza kiedy wybie...

  Odzież przeciwdeszczowa - czy warto wyposażyć w nią swój strój motocyklowy?

  Prze­ciw­desz­czowe ubra­nie moto­cy­klowe, to istotny ele­ment moto­cy­klowej gar­de­roby każ­dego moto – tury­sty, który wyru­sza swoim jed­no­śla­dem w stronę przy­gody. Nigdy nie mamy 100% pew­no­ści, że w trak­cie jazdy nie zła­pie nas deszcz, zwłasz­cza kiedy wybie­ramy się w dal­szą podróż.
  Głów­nym zada­niem odzieży prze­ciw­desz­czowej jest chro­nie­nie moto­cy­kli­sty przed prze­mok­nię­ciem, jed­nak dzięki niej zyskamy rów­nież ochronę naszego ciała przed wia­trem, więk­szość pro­du­cen­tów prze­ciw­desz­czo­wych ubrań na motor posia­dać będzie rów­nież odbla­skowe wstawki, mające na celu spra­wie­nie, aby kie­rowca moto­cy­kla był bar­dziej widoczny na dro­dze.

  Czym kie­ro­wać się pod­czas wyboru prze­ciw­desz­czo­wych ciu­chów moto­cy­klo­wych?

  Naszą uwagę powin­ni­śmy zwró­cić na mate­riał z jakiego została ona wyko­nana, oprócz nie­prze­pusz­czal­no­ści wody i ochrony od wia­tru powinna ona szybko schnąć. Więk­szość modeli kur­tek oraz kom­bi­ne­zo­nów prze­ciw­desz­czo­wych posiada kap­tur, który możemy scho­wać w koł­nie­rzu.
  Odzież prze­ciw­desz­czową zakła­damy na naszą odzież moto­cy­klową np. kurtkę czy kom­bi­ne­zon moto­cy­klowy.

  Bogata oferta przeciwdeszczowych ciuchów, butów i rękawic przeciwdeszczowych na motocykl

  Pro­du­cenci w swo­jej ofer­cie posia­dają wodo­od­porne kom­bi­ne­zony zarówno jed­no­czę­ściowe jak i dwu­czę­ściowe, a także pokrowce na ręka­wice oraz buty na motor. W ofer­cie sklepu z ubraniami motocyklowymi Moto-Point z oddziałem we Wrocławiu, znaj­dziesz prze­ciw­desz­czowe ubra­nie na moto­cykl najbar­dziej reno­mo­wa­nych marek takich jak SPIDI czy BUSE.

  Więcej
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 25 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 25 elementów

  Śledź nas na Facebooku