Odzież motocyklowa damska

Producenci

 • PRZESYŁKA KURIERSKA
 • Szybka i bezpieczna płatność
 • E-raty

Odzież motocyklowa damska Jest 110 produktów.

Odzież motocyklowa dla kobiet

W sklepie motocyklowym Moto-Point doskonale zdajemy sobie sprawę, że motocyklem podróżują nie tylko mężczyźni lecz również kobiety. Wiemy jakimi potrzebami podczas wyboru odzieży motocyklowej kieruje się motocyklistka, dlatego posiadamy kolekcję LEJDIS dostosowaną do drobnej kobiecej sylwetki. Na ofertę naszego sk...

Odzież motocyklowa dla kobiet

W sklepie motocyklowym Moto-Point doskonale zdajemy sobie sprawę, że motocyklem podróżują nie tylko mężczyźni lecz również kobiety. Wiemy jakimi potrzebami podczas wyboru odzieży motocyklowej kieruje się motocyklistka, dlatego posiadamy kolekcję LEJDIS dostosowaną do drobnej kobiecej sylwetki. Na ofertę naszego sklepu motocyklowego składają się:

 • Kurtki motocyklowe damskie
 • Spodnie motocyklowe damskie
 • Rękawice motocyklowe damskie
 • Kombinezony motocyklowe damskie
 • Damskie buty motocyklowe
 • Oraz wiele innych produktów takich jak: ochraniacze, kaski czy kamizelki powietrzne

Rodzaje damskiej odzieży na motocykl

Poszczególne modele damskiej odzieży różnią się od siebie kolorem, użytym materiałem (na przykład skóra czy lub materiały tekstylne) czy też zastosowanymi materiałami w zależności od przeznaczenia. W naszym sklepie posiadamy odzież na motocykl o różnym przeznaczeniu (między innymi: damską odzież tekstylną, motocyklowe kombinezony skórzane), dostępną w pełnej rozmiarówce.

Bezpieczeństwo na motocyklu

Oferta skierowana dla kobiet charakteryzuje się gwarancją bezpieczeństwa poprzez zastosowanie najwyższej klasy jakości materiałów odpornych na ścieranie, zadrapania czy rozdarcia zachowując przy tym kobiece kształty bez zaburzania sylwetki. Producenci w oferowanych przez siebie odzieży do jazdy motocyklem umieszczają w miejscach, w których nasze ciało jest najbardziej narażone podczas upadku dodatkowe wzmocnienia, protektory i slidery. Damska odzież motocyklowa zapewnia ochronę przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak wiatr czy deszcz jednocześnie nie krępując ruchów oraz nie wpływając na komfort podróży.

Firmy, które produkują damskie ubrania na motocykl wiedzą jak ważne dla kobiet są kwestie estetyczne, dlatego przykładają ogromną uwagę do różnorodności swojej oferty, aby każda kobieta znalazła krój, a także wzór odpowiedni dla siebie.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas kompletowania ubioru na motocykl?

Odzież termoaktywna - W ciepłe dni będzie odprowadzać ciepło oraz pot na zewnątrz co przyda nam się chociażby podczas postoju na światłach stojąc w pełnym słońcu ubranym w kombinezon motocyklowy. W chłodniejsze zaś będzie działała odwrotnie zatrzymując ciepło wewnątrz zmniejszając odczuwanie zimna podczas jazdy motocyklem.

Kamizelka odblaskowa - jest ważnym wyposażeniem, założona na kurtkę czy kombinezon motocyklowy znacznie zwiększy naszą widoczność na drodze poprawiając istotnie wpływając na poprawę naszego bezpieczeństwa podczas jazdy jednośladem, awarii na poboczu czy też postoju po zmroku w ruchliwym miejscu.

Sprawdzeni i renomowani producenci odzieży motocyklowej

W naszym sklepie z odzieżą motocyklową gwarantem jest jakość. Posiadamy produkty jedynie sprawdzonych i renomowanych marek, które cenią sobie motocykliści z całego świata, między innymi będzie to: BUSE, SPIDI, SHIMA, BRUBECK, HELD CZY TRILOBITE.

Więcej

Podkategorie

 • Kurtki motocyklowe...

  Kurtki motocyklowe dla kobiet

  Każda moto­cy­klistka dosko­nale zdaje sobie sprawę jak ważne jest uży­wa­nie odpo­wied­niej odzieży moto­cy­klo­wej pod­czas jazdy jed­no­śla­dem. W naszej ofer­cie znaj­dziesz moto­cy­klową kurtkę zarówno skó­rzaną jak i tek­stylną. Oferujemy produkty jedy­nie naj­lep­szych i spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów, któ­rzy pro­jek­tu­jąc ubrania do jazdy moto­cy­klem dla kobiet dbają o każdy naj­mniej­szy nawet szcze­gół czy detal. Z racji zasad­ni­czych róż­nic fizjo­lo­gicz­nych pomię­dzy kobie­tami a męż­czy­znami, odzież na motocykl dla kobiet jest spe­cjal­nie zapro­jek­to­wana, aby zmak­sy­ma­li­zo­wać bez­pie­czeń­stwo oraz zminimalizować dys­kom­fort.

  Styl i komfort podczas podróżowania jednośladem

  Pro­du­cenci dam­skich kur­tek do jazdy moto­cy­klem dosko­nale zdają sobie rów­nież sprawę jak ważne są aspekty wizu­alne i pod­kre­śle­nie kobie­cych kształ­tów. Idąc zgod­nie z panu­ją­cymi tren­dami wypusz­czają nowe ulep­szone modele dam­skich ciu­chów na moto­cykl w róż­nych wzo­rach, kro­jach a także kolo­rach, tak aby każda nawet naj­bar­dziej wyma­ga­jąca moto­cy­klistka zna­la­zła odpo­wiedni dla sie­bie strój do jazdy moto­cy­klem.

  Na motocyklu bezpieczeństwo jest priorytetem

  Damska kurtka motocyklowa  nie może w niczym odbie­gać tej dedy­ko­wanej męż­czy­zną. Musi być tak samo wytrzy­mała i bez­pieczna, a także wygodna. Bez względu czy zde­cy­du­jemy się na moto­cy­klową kurtkę skó­rzaną czy tek­stylną musi być ona wypo­sa­żona w bez­pieczne cer­ty­fi­ko­wane pro­tek­tory chro­niące kor­pus oraz ręce poprzez zasto­so­wa­nie dodat­ko­wych wzmoc­nień na łok­ciach i ramio­nach. Mate­riały z któ­rych wyko­nuje się kurtki motocyklowe dla kobiet cecho­wać musi też wyjąt­kowa odpor­ność na znisz­cze­nia takie jak: otar­cia, szar­pa­nie, ude­rze­nie itp. oraz dobrą wen­ty­la­cją. Więk­szość ofe­ro­wa­nych przez nas modeli kur­tek posiada moż­li­wość doku­pie­nia spodni do zestawu i poprzez spię­cie ich z kurtką suwa­kiem 360 stałe oraz bez­pieczne połą­cze­nie, two­rząc bez­pieczny damski kom­bi­ne­zon moto­cyklowy.

  Znani producenci ciuchów motocyklowych

  W skle­pie z odzieżą motocyklową Moto-Point znaj­dziesz kurtki moto­cy­klowe let­nie, przej­ściowe oraz zimowe dla kobiet. W swojej ofercie posiadamy marki znane i polecane przez motocyklistów z całego świata: SPIDI, SHIMA.

 • Spodnie motocyklowe...
 • Rękawice motocyklowe...
 • Kombinezony...
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 110 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 110 elementów

Śledź nas na Facebooku