Tłumiki motocyklowe - wydechy

Producenci

  Promocje

  • PRZESYŁKA KURIERSKA
  • Szybka i bezpieczna płatność
  • E-raty

  Kup na raty

  Tłumiki motocyklowe - wydechy Jest 999 produktów.

  Układ wyde­chowy w moto­cy­klu w pierw­szej kolej­no­ści ma za zada­nie tłu­mić hałas wydo­by­wa­jący się z sil­nika

  Kolejną istotną funk­cją jest oczysz­cza­nie oraz ste­ro­wa­nie prze­pły­wem gazów spa­li­no­wych. Bio­rąc pod uwagę nie­wiel­kie roz­miary tłu­mi­ków moto­cy­klo­wych gdyby porów­nać np. do samo­cho­dów oso­bo­wych, oraz nie­wie...

  Układ wyde­chowy w moto­cy­klu w pierw­szej kolej­no­ści ma za zada­nie tłu­mić hałas wydo­by­wa­jący się z sil­nika

  Kolejną istotną funk­cją jest oczysz­cza­nie oraz ste­ro­wa­nie prze­pły­wem gazów spa­li­no­wych. Bio­rąc pod uwagę nie­wiel­kie roz­miary tłu­mi­ków moto­cy­klo­wych gdyby porów­nać np. do samo­cho­dów oso­bo­wych, oraz nie­wiel­kie gaba­ryty moto­cy­kla, pro­duk­cja tłu­mika, który nie wpły­nie nega­tyw­nie na kom­fort pro­wa­dze­nia oraz nie zmniej­szy aero­dy­na­miki jed­no­śladu oka­zuje się nie­zwy­kle trudne. Pro­du­cenci wyde­chów muszą dokład­nie zapla­no­wać każdy jego ele­ment, wyko­rzy­stu­jąc pod­czas pro­duk­cji mate­riały naj­wyż­szej jako­ści cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się niską masą i wysoką wytrzy­ma­ło­ścią np. stal, tytan czy kar­bon.

  Obec­nie tłu­miki moto­cy­klowe dzie­limy na dwie kate­go­rie

  Tłu­miki reflek­syjne- ich główną zaletą będzie sto­sun­kowo nie­wielki koszt pro­duk­cji, a co za tym idzie niska cena deta­liczna. Gdy­by­śmy roz­cięli go na pół naszym oczom uka­załby się sys­tem rurek, prze­gród oraz otwo­rów, mają one za zada­nie ste­ro­wać prze­pły­wem spa­lin i gazów. Poprzez zasto­so­wa­nie róż­nej wiel­ko­ści komór, dźwięk zostaje roz­pro­szony zmniej­sza­jąc emi­to­wany hałas do poziomu akcep­to­wa­nego przez Pol­skie normy (aktu­al­nie dla maszyn o pojem­no­ści do 125cm3 wynosi ona 94 dB, dla więk­szych moto­cy­kli 96 dB). Minu­sem tego rodzaju tłu­mika może jed­nak oka­zać się zmniej­sze­nie dyna­miki sil­nika naszego moto­cy­kla.

  Tłu­miki absorp­cyjne- pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym cał­ko­wi­cie róż­nią się od modeli reflek­syj­nych. Po roz­cię­ciu na pół ujrzymy idącą wzdłuż rurę tłu­mika i tylko jedną dużą komorę znaj­du­jąca się wokół rury prze­lo­to­wej, która została wypeł­niona mate­ria­łami absorp­cyj­nymi, ich para­me­try oraz gęstość są dokład­nie wyli­czone pod kon­kretny model moto­cy­kla. Główną zaletą tego rodzaju ukła­dów wyde­chowych będzie brak nega­tyw­nego wpływu na pracę oraz moc sil­nika zapew­nia­jąc odpo­wiedni poziom hałasu. Należy jed­nak wspo­mnieć, że koszt tego rodzaju tłu­mika będzie znacz­nie więk­szy, co należy uznać za jego naj­więk­szą wadę.

  W Moto-Point ofe­ru­jemy koń­cówki tłu­mika oraz kom­pletne układy wyde­chowe do moto­cy­kli Yamaha, Suzuki, Honda, KTM, Triumph, Ducati oraz Kawa­saki pro­du­ko­wa­nych pod logiem firm: IXIL oraz SCORPION.

  Więcej

  Podkategorie

  • Ixil

   Poznaj Hiszpańską jakość układów wydechowych.

   Ixil specjalizuje się w produkcji tłumików do motocykli, quadów oraz skuterów. Hiszpańska firma od lat zdobywa popularność wśród motocyklistów, nieustannie umacniając swoją pozycję na światowym rynku, obecnie będąc jednym z najpopularniejszych producentów układów wydechowych na świecie, prowadząc dystrybucję do ponad 40 krajów. Ixil specjalizuje się w produkcji układów wydechowych do tuningu optycznego, a także dźwiękowego. Firma oferując produkty, zachowuje stosunek ceny do jakości wydechów motocyklowych.

   Ixil dodaje dbKiller do swoich tłumików.

   Prawie wszystkie oferowane przez Ixil końcówki układów wydechowych fabrycznie wyposażone zostały we wkładki tłumiące, dbKiller, który motocyklista według własnych odczuć może wyciągnąć lub włożyć ponownie w łatwy i wygodny sposób (z wyłączeniem tłumików L2X oraz SCCL). Wyjęcie wkładki tłumiącej pozytywnie wpłynie na parametry silnika, poprawiając jego osiągi przekształcając końcówkę w racingową. Tłumiki oferowane przez firmę IXIL charakteryzować się będą głębokim, basowym brzmieniem, które zadowoli nawet najbardziej wymagającego motocyklistę.

   Oferta tłumików motocyklowych szyta na miarę.

   W sklepie z odzieżą i akcesoriami na motocykl Moto — Point zawsze możesz liczyć na fachową i rzetelną pomoc wykwalifikowanych pracowników. W naszym sklepie motocyklowym znajdziesz szeroki wybór końcówek wydechów, a także całych układów wydechowych, które umożliwią motocykliście osiągnięcie lepszej mocy motocykla, a także pozwolą na wydobycie najlepszego brzmienia naszego jednośladu. Oferowane przez nas produkty spełniają wszelkie najwyższe normy jakości, niezawodności oraz solidności. W naszym sklepie dla motocyklistów Moto — Point posiadamy tłumiki motocyklowe, a także kompletne układy wydechowe dedykowane motocyklom Yamaha, Suzuki, Honda, KTM, Triumph, Ducati oraz Kawa­saki pro­du­ko­wa­nych pod logiem firm: IXIL, oraz SCORPION.

  • Scorpion

   Scorpion — idealny układ wydechowy do twojego motocykla.

   Firma Scorpion założona została w 1992 roku przez pasjonatów i miłośników motocykli. Brytyjski producent specjalizuje się w produkcji układów wydechowych oraz tłumików motocyklowych, które idealnie sprawdzą się zarówno podczas jazdy drogowej, jak i wyścigów wyczynowych. Scorpion od lat jest jedną z najczęściej polecanych marek wśród motocyklistów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii oraz Japonii, którzy cenią go za najwyższą jakość, która w 100% spełnia oczekiwania użytkowników.

   Firma, która przewiduje potrzeby motocyklistów.

   Podczas produkcji układami wydechowymi oraz tłumikami motocyklowymi czuwają specjalne zespoły specjalistów, kontrolerzy jakości, oraz wykwalifikowani inżynierzy, których zadaniem jest pilnowanie, aby każdy gotowy produkt spełniał ścisłe normy jakości. Ponadto wszystkie tłumiki oferowane przez producenta posiadają homologację drogową, co oznacza, że spełniają wytyczne UE w związku z dopuszczeniem ich do ruchu. Warto zaznaczyć, że Scorpion wykonuje tłumiki motocyklowe, które nie wymagają żadnych modyfikacji w motocyklu, a układy wydechowe zaprojektowane zostały w taki sposób, aby zapewnić pracę na optymalnym poziomie bez zmian w mapach jednośladu.

   Najlepsza oferta tłumików i układów wydechowych do Twojego motocykla.

   O najwyższej jakości oferowanych przez firmę Scorpion tłumików i układów wydechowych świadczy również nawet 5-letnia gwarancja, której na swoje produkty udziela producent. W ofercie sklepu z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi z siedzibą we Wrocławiu znajdziesz szeroką ofertę tłumików i wydechów motocyklowych pasujących do motocykli; BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph, oraz Yamaha. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą sklepu, gdzie znaleźć możesz takie produkty jak: kaski, odzież, buty, akcesoria motocyklowe, oleje i płyny eksploatacyjne i wiele innych. W razie, gdyby zainteresował Cię produkt, którego nie widzisz w naszej w ofercie sklepu motocyklowego Moto — Point zapraszamy do kontaktu, sprawdzimy, czy uda nam się sprowadzić go specjalnie dla Ciebie!

  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 999 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 999 elementów

  Śledź nas na Facebooku